Privacy en AVG

Als vereniging hebben wij de persoonsgegevens van onze leden nodig voor onder andere de registratie bij de tennisbond, de toegang tot de tennisbanen, het sturen van mailings en het innen van contributie en andere betalingen. Wij verwerken de persoonsgegevens in het ledenadministratiesysteem KNLTB Club, een samenwerking tussen de KNLTB en LISA Tennis BV, een onafhankelijk bedrijf. Hiervoor geldt een privacy verklaring die toeziet op de verwerking van de persoonsgegevens. De toegang tot de KNLTB Club omgeving is behouden aan het bestuur en de ledenadministratie, waarbij alleen de functionarissen die dat nodig hebben toegang hebben tot persoonsgegevens.

Leden kunnen zelf bepalen of ze hun gegevens in de KNLTB Club App openbaar maken voor andere leden van de vereniging of willen afschermen. Dit kan worden ingesteld in de app, door het profiel te bewerken.

Op onze website, op sociale media en in onze nieuwsberichten en mailings gebruiken wij foto’s van wedstrijden en activiteiten op de club. Wanneer minderjarigen herkenbaar in beeld zijn dan plaatsen wij de foto’s alleen na toestemming van een ouder/voogd. Foto’s van meerderjarige leden kunnen wij ook zonder toestemming plaatsen. Als een lid wil dat een foto waarop hij/zij herkenbaar in beeld is wordt verwijderd, dan kan hij/zij daartoe een verzoek indienen via info@tvamterdamsebos.nl.